FJALË

Fjalor Shqip

FJALI f. gjuh.

Njësi tërësore e ligjërimit, e cila përbëhet nga një varg fjalësh (ose edhe nga një fjalë e vetme), të formësuar e të lidhura gramatikisht sipas ligjeve të një gjuhe të caktuar dhe është mjeti kryesor për formimin, shprehjen e kumtimin e mendimit. Fjali e thjeshtë (e zgjeruar). Fjali drejtuese fjali prej së cilës varet një fjali tjetër. Fjali kryesore (e varur). Fjali e bashkërenditur (e nënrenditur). Fjali dëftore (kushtore, pyetëse). Gjymtyrët e fjalisë.

Kurs Anglisht Online - Smart Center

Mësoni anglisht dhe gjermanisht online me mësues profesionistë. Smart Center, me 12 vite përvojë, ua mundëson ndjekjen e kursit nga rehatia e shtëpisë suaj.

Mëso më shumë →