FJALË

Fjalor Shqip

SHKARTH m. vjet.

  • Djalë që pajtohej si shërbëtor në një familje të pasur; shërbëtor. Shkarth shtëpie. Shkarth dyqani shegert. U pajtua si shkarth.