FJALË

Fjalor Shqip

SHKARTIS kal.

  • Përziej, trazoj. Shkartis groshët. Shkartis disa lloje.