FJALË

Fjalor Shqip

  1. Enë balte si tepsi e thellë, në të cilën pjekin bukën. Buke çerepi. Një çerep buke. Shtie (pjek) në çerep. Vë çerepin në zjarr.
  2. Saç. Rrethi i çerepit. Mashë çerepi. Nxeh çerepin. Heq (vë) çerepin. I hedh prush çerepit. Pjek bukën me çerep.
  3. fig. keg. Njeri shumë i shëmtuar në fytyrë.
  • E kam çerepin në zjarr shih te zjarr,~i.