FJALË

Fjalor Shqip

Rreth Projektit

FJALË është një projekt që rroket të ofrojë një fjalor shqip online të denjë për nevojat e shqipfolësve në kohën e sotme. Avancimi i teknologjisë është në një pikë të tillë që çdokush ka qasje në internet përmes celularit të vet, por fjalorët elektronikë që gjenden në treg janë shumë të vjetruar si në përmbajtje edhe në formë. Për këtë arsye, po ju paraqesim FJALË, fjalorin e gjuhës shqipe online që përditësohet rregullisht dhe është i thjeshtë për t'u përdorur.

Projekti është akoma në gjenezë dhe nuk është i plotësuar në çdo aspekt, prandaj na i bëni kabull për çdo problem që mund të hasni gjatë përdorimit të tij. Njëkohësisht jeni të lutur të kontaktoni me ne për të na bërë me dije për problemet që mund të hasni apo për çdo sugjerim që mund të keni për përmirësimin e fjalorit.

Shfletim të këndshëm dhe na kontaktoni për çdo gjë.