FJALË

Fjalor Shqip

ÇMUAR mb.

  1. Që ka vlerë të madhe a të veçantë; që kushton shumë, i shtrenjtë. Gjë e çmuar. Send i çmuar. Dhuratë e çmuar. Thesar i çmuar. Gjah i çmuar.
  2. fig. Që e dua dhe e nderoj shumë, që është shumë i shtrenjtë. Mik i çmuar. Mysafir i çmuar.
  3. shih çmueshëm 1. Ndihmë e çmuar. Porosi e çmuar. Mendim i çmuar. Ide e çmuar. Dokument i çmuar.

* Gur i çmuar: gur ose mineral i rrallë me ngjyra të ndryshme, që përdoret sidomos në punimet e argjendarisë. Metalet e çmuara: metalet e rralla si ari, argjendi, platini, që nuk ndryshken.