FJALË

Fjalor Shqip

Anijesor mb.vjet. - Që ka të bëjë me flotën detare, i flotës detare, detar. Forcat anijesore.