FJALË

Fjalor Shqip

Artizanat m. - Prodhimi i sendeve të përdorimit të gjerë nga zejtarët; shërbimet e ndryshme për popullin, që bëhen nga zejtarët; zejtari. Kooperativat e artizanatit. Punonjësit e artizanatit. Prodhime artizanati.

Ndihmo për pasurimin dhe përmirësimin teknik të fjalorit

Dhuro