FJALË

Fjalor Shqip

Auto

I fjalëform.libr. - Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, që ka kuptimet:

  1. Automobilistik, i automobilave, që ka të bëjë me automjetet, i automjeteve; p.sh. autogarazh, autokolonë, autorepart, autopark, autotransport etj.
  2. Që është vendosur në një automobil, automobil; p.sh. autoambulancë, autodyqan, autokinema, autosondë, autovinç etj.


II fjalëform.libr. -

  1. Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, që ka kuptimin: «vetëlëvizës, që lëviz me motor të vetin»; p.sh. autokombajnë, automjet, autoqerre etj.
  2. Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, që ka kuptimin: «automatik, që punon në mënyrë automatike»; p.sh. autopilot, autotimonier etj.


III fjalëform.libr. - Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, që nga kuptimi u përgjigjet fjalëve: i vet, i vetes; vetë: p.sh., autoakuzë, autobiografi, autogol, autokontroll, autoportret etj.