FJALË

Fjalor Shqip

Barbagam m.sh.peshk. - Tra i trashë, që vihet për së gjati mbi hunjtë e pendës së dajlanit.