FJALË

Fjalor Shqip

Besnikërisht ndajf. -

  1. Në mënyrë besnike, me besnikëri. I shërbej besnikërisht. Mbroj (ruaj) besnikërisht. Punoj (luftoj) besnikërisht. Zbatoj besnikërisht.
  2. Në mënyrë të përpiktë, në përputhje të plotë me të vërtetën ose me faktet, me përpikëri, me besnikëri. Përkthej (riprodhoj) besnikërisht. Pasqyroj besnikërisht.