FJALË

Fjalor Shqip

Biologji f. -

  1. Shkencë natyrore, që studion dukuritë e ligjet e përbashkëta të jetës e të zhvillimit të të gjitha qenieve të gjalla. Biologjia e përgjithshme. Biologjia e bimëve (e kafshëve). Kabineti (këndi) i biologjisë. Instituti (fakulteti) i biologjisë.
  2. Veçoritë e ndërtimit dhe të zhvillimit të një qenieje të gjallë, që përcaktojnë natyrën e saj. Biologjia e një kafshe (e një kandrre). Biologjia e një bime.
  3. Lëndë mësimore që jep njohuritë e kësaj shkence në shkollë; bised. teksti që përmban këto njohuri. Mësuesi i biologjisë. Ora e biologjisë. Mori dhjetë në biologji.