FJALË

Fjalor Shqip

Cerium m.kim. - Metal i rrallë, i butë e me ngjyrë hekuri, që përdoret në disa lidhje metalike (simboli Ce).