FJALË

Fjalor Shqip

DËBIM m.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve DËBOJ, DËBOHEM. Dëbimi i armikut.

2. drejt. Largimi i një të dënuari nga vendbanimi, duke e ndaluar ose jo të qëndrojë në një ose në disa vende të caktuara.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →