FJALË

Fjalor Shqip

DËFREHEM vetv.

Dëfrej, argëtohem. Ka nevojë edhe të dëfrehet.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →