FJALË

Fjalor Shqip

DËFTEHEM vetv.

1. Tregohem; dëftohem. Dëftehej i qeshur (i mërzitur). U dëftye trim.

2. Pës. e DËFTEJ.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →