FJALË

Fjalor Shqip

DËFTIM m.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve DËFTOJ, DËFTOHEM. Dëftimi i ngjarjes.

2. vjet. Deklaratë; dëshmi; provë. Dëftim i rremë. Dëftim miqësie.