FJALË

Fjalor Shqip

DËFTIM m.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve DËFTOJ, DËFTOHEM. Dëftimi i ngjarjes.

2. vjet. Deklaratë; dëshmi; provë. Dëftim i rremë. Dëftim miqësie.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →