FJALË

Fjalor Shqip

DËGJIMOR mb. libr.

1. Që ka të bëjë me shqisën e të dëgjuarit; që i përket organit të dëgjimit, i dëgjimit; që bazohet në të dëgjuarit. Organ (nerv) dëgjimor. Ngacmime dëgjimore. Kujtesë dëgjimore.

2. Që shërben për të dëgjuar, që jep mundësi të dëgjohet mirë diçka. Aparat dëgjimor.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →