FJALË

Fjalor Shqip

DËGJUESHËM mb.

1. Që mund të kapet nga organi i të dëgjuarit; që mund të dëgjohet. Tingull i dëgjueshëm.

2. Që dëgjon e vë në jetë këshillat ose ato që i thonë, që u bindet urdhrave të të tjerëve pa bërë fjalë, i bindur; i mbarë. Fëmijë (djalë) i dëgjueshëm. Vajzë e dëgjueshme. Është shumë i dëgjueshëm.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →