FJALË

Fjalor Shqip

DËGJUESHMËRI f. libr.

  1. Të qenët i dëgjueshëm a i kapshëm me vesh.
  2. Aftësia a mundësia për të dëgjuar a për t'u dëgjuar. Dëgjueshmëri e lartë (e ulët). Zona e dëgjueshmërisë. Kanë dëgjueshmëri të ndryshme. Rrit dëgjueshmërinë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →