FJALË

Fjalor Shqip

DËKOHEM vetv. krahin.

1. vet. veta III. Shembet a rrëzohet diçka e ngritur a e ndërtuar më parë.

2. Rrënxohem; këputem ndër vete.

3. Pës. e DËKOJ.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →