FJALË

Fjalor Shqip

DËLIREM vetv.

1. Pastrohem.

2. euf. Lirohet nga barra, lind (gruaja); pjell (kafsha). U dëlir gruaja. U dëlir lopa.

3. fig. Çlirohem nga një punë, nga një barrë a detyrim; shlyej një faj, lahem; pastroj ndërgjegjen. U dëlir pak nga punët. U dëlir nga detyrimi. U betua e u dëlir.

4. fig. krahin., keq. Shporrem, qërohem; largohem. Dëliru prej këtej!

5. Pës. e DËLIR.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →