FJALË

Fjalor Shqip

DËNUAR mb.

1. Që është cilësuar fajtor dhe ka marrë dënimin nga gjyqi.

2. si em. ~, ~I (i) m. ~, ~IT (të). Ai që është dënuar me vendim gjyqi. I dënuar politik. Riedukimi i të dënuarve.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →