FJALË

Fjalor Shqip

DËNUESHËM mb.

Që është për t'u dënuar; që duhet të dënohet. Sjellje e dënueshme. Qëndrim (veprim) i dënueshëm. Shfaqje (koncepte, zakone) të dënueshme.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →