FJALË

Fjalor Shqip

DËRGESË f.

1. Diçka që dërgohet diku (letër, deng me mallra etj.). Dërgesë postare. Dërgesë ajrore. Dëftesa e dërgesave. Dorëzoi (mori) dërgesën. Pritej një dërgesë e madhe.

2. vjet. Dërgim. Dërgesa e materialeve.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →