FJALË

Fjalor Shqip

DËRGIM m.

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve DËRGOJ, DËRGOHEM. Dërgimi i letrës. Dërgimi i lajmit. Dërgimi i fëmijëve në shkollë (në shtëpinë e pushimit). Dërgimi i trupave në front.