FJALË

Fjalor Shqip

DËRRMI f.

Copëz e një sendi të dërrmuar a të thyer, thërrmijë; dërrmakë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →