FJALË

Fjalor Shqip

DËSHTIM m.

1. Veprimi dhe rrjedhimi i tij sipas kuptimeve të foljes DËSHTOJ. Dështimi i bagëtive. Dështimi i foshnjës (i pjellës). Dështimi i mbledhjes. Dështimi i planeve (i komplotit). Dështimi i përpjekjeve. Dështimi i kryengritjes. Pësoi dështim të plotë.

2. mjek. Ndërprerje e parakohshme e barrës dhe nxjerrja e pjellës kur s'është e aftë të jetojë jashtë trupit të nënës, prishja e barrës. Dështim i lejueshëm (i palejueshëm). Bëri një dështim.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →