FJALË

Fjalor Shqip

DETARI f.

Mjeshtëria e detarit; mjeshtëria e lundrimit nëpër det. Detaria ilire. Ligjet e detarisë. Zhvillimi i detarisë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →