FJALË

Fjalor Shqip

DETARI f.

Mjeshtëria e detarit; mjeshtëria e lundrimit nëpër det. Detaria ilire. Ligjet e detarisë. Zhvillimi i detarisë.