FJALË

Fjalor Shqip

DOKER m.

Punëtor i porteve detare në vendet kapitaliste, që merret me ngarkimin e me shkarkimin e anijeve. Grevat e dokerëve. Punonte si doker.