FJALË

Fjalor Shqip

DOSIDO ndajf.

1. Në një farë mënyre, sa për të mbaruar punë, disi; pa kujdes, shkel e shko. Flinte (hante, vishej) dosido. E bënte dosido. E ka punuar dosido.

2. përd. mb. I dosidoshëm. Punë dosido. Nuk është dosido.