FJALË

Fjalor Shqip

DREDHE f. bot.

1. Dredhkë. Dredhja e zakonshme. Dredhja e arave.

2. Emërtim për disa bimë kacavarëse si dredhla, urthi etj.