FJALË

Fjalor Shqip

DUARKRYQ ndajf.

1. Me duar të kryqëzuara përpara, me duar kryq; duarlidhur. Rrinte (qëndronte) duarkryq.

2. fig. Pa bërë asgjë, pa vepruar; pa u marrë me asnjë punë, pa punë; duarlidhur. Rri (qëndron) duar kryq. Mbeti duarkryq.