FJALË

Fjalor Shqip

DYGJYMTYRËSH m. mat.

Binom.

DYGJYMTYRËSH mb. gjuh.

Që ka dy gjymtyrë, që përbëhet nga dy gjymtyrë. Fjali dygjymtyrëshe.

Ndihmo për pasurimin dhe përmirësimin teknik të fjalorit

Dhuro