FJALË

Fjalor Shqip

DYTI ndajf.

1. Në radhë të dytë (edhe si fj. ndërm.).

2. Për herë të dytë, edhe një herë, përsëri.

  • Pikë se dyti shih te PIK/Ë,~A.