FJALË

Fjalor Shqip

EKUIPAZH m.

Tërësia e njerëzve që punojnë a që shërbejnë në një anije, në një aeroplan etj. Ekuipazhi i anijes (i aeroplanit, i helikopterit, i tankist). Pjesëtar i ekuipazhit. Komandanti i ekuipazhit.