FJALË

Fjalor Shqip

EMËRIM m.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve EMËROJ, EMËROHEM. Emërimi i një nëpunësi.

2. bised. Shkresa që njofton dhe vërteton se dikush është caktuar në një detyrë zyrtare. I dërguan (mori) emërimin.