FJALË

Fjalor Shqip

EMËRORE mb. gjuh.

1. Rasa emërore: rasa e parë e lakimit në gjuhën shqipe. Emër në rasën emërore.

2. si em. EMËROR/E, ~ JA f. Rasa emërore. Emërore e shquar (e pashquar).