FJALË

Fjalor Shqip

EMËRTIM m.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve EMËRTOJ, EMËRTOHET. Emërtimi i një sendi (i një dukurie).

2. Emër që i është vënë një frymori, një bime, një sendi, një dukurie etj. Emërtimi i një bime. Emërtimet e ngjyrave. Emërtimet e pjesëve të ligjëratës.