FJALË

Fjalor Shqip

EMËRTOJ kal.

I vë emrin diçkaje, e quaj diçka me një emër të caktuar. Emërtoj një vend (një mal, një fushë). Emërtoj një send.