FJALË

Fjalor Shqip

EMËRTUES mb. gjuh.

Që shënon një send, që emërton. Fjalë emërtuese.