FJALË

Fjalor Shqip

EMËRZIM m. gjuh.

Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve EMËRZOJ, EMËRZOHET. Emërzimi i mbiemrit (i pjesores).