FJALË

Fjalor Shqip

EMËRZOHET vetv. gjuh.

1. Shndërrohet në emër, bëhet emër, merr tiparet e emrit; përdoret si emër.

2. Pës. e EMËRZOJ.