FJALË

Fjalor Shqip

EMËRZUAR mb. gjuh.

Që është shndërruar në emër, që ka marrë tiparet e emrit; që përdoret si emër. Mbiemër i emërzuar. Pjesore e emërzuar.