FJALË

Fjalor Shqip

FEUD m. hist.

Pronë tokë e feudalit, që punohej nga bujkrobërit.