FJALË

Fjalor Shqip

FJALËBUTË mb.

Që flet me fjalë të buta e që bisedon shtruar, që nuk nxehet e nuk përdor shprehje të vrazhda; kund. fjalëvrazhdë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →