FJALË

Fjalor Shqip

FJALËBUTË mb.

Që flet me fjalë të buta e që bisedon shtruar, që nuk nxehet e nuk përdor shprehje të vrazhda; kund. fjalëvrazhdë.