FJALË

Fjalor Shqip

FJALËKOTË mb.

Që flet kot, që thotë fjalë të kota; që flet fjalë pa vend e kuturu.