FJALË

Fjalor Shqip

FJALËKOTË mb.

Që flet kot, që thotë fjalë të kota; që flet fjalë pa vend e kuturu.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →