FJALË

Fjalor Shqip

FJALËKURSYER mb.

Që flet rrallë e me fjalë të matura, që i ka fjalët të kursyera. Tregohej fjalëkursyer.