FJALË

Fjalor Shqip

FJALËKURSYER mb.

Që flet rrallë e me fjalë të matura, që i ka fjalët të kursyera. Tregohej fjalëkursyer.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →