FJALË

Fjalor Shqip

FJALËMATUR mb.

Që është i matur kur flet, që mendohet mirë para se të flasë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →