FJALË

Fjalor Shqip

FJALËMATUR mb.

Që është i matur kur flet, që mendohet mirë para se të flasë.