FJALË

Fjalor Shqip

FJALËNDRYSHUES mb. gjuh.

Që ka të bëjë me eptimin, që i përket eptimit, i eptimit. Ndajshtesë fjalëndryshuese.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →