FJALË

Fjalor Shqip

FJALËNDRYSHUES mb. gjuh.

Që ka të bëjë me eptimin, që i përket eptimit, i eptimit. Ndajshtesë fjalëndryshuese.